Vítejte v našem časopise

    Školní časopis Devítka vychází na naší škole pravidelně od šk. roku l998/1999 pod vedením p. uč. PaedDr. Dalimily Hodaňové v rámci publicistického kroužku. Do časopisu však mohou přispívat všichni žáci i učitelé.

    Během minulých let se časopis postupně měnil. Nejprve vycházel měsíčně, později se z něj stal "občasník" s přibližně 2-měsíční frekvencí vydávání. Zpočátku vycházel v papírové černobílé podobě, později byl barevný. Každé vydání vychází v nákladu 10 - 20 ks, výtisk devítky dostává každá třída, vedení školy a dříve také kronikářka MěÚ Adamov. Nejzajímavější články se zveřejňují v místním Zpravodaji.

    Časopis monitoruje všechny akce školy, soutěže, olympiády, akademie, sport, výlety, exkurze aj. Čtenářsky nejúspěšnější byly ankety mezi žáky a učiteli na aktuální témata, stránky vtipů, hudební stránky a sportovní zpravodajství. Bohužel je nutno přiznat, že právě tyto materiály postupně z časopisu vymizely, stejně jako dříve zařazované stránky pro prvňáčky.

    Po dobu existence Devítky jsme se zapojovali do různých soutěží, např. FREINET, dokonce jsme byli vyhodnoceni a odměněni spol. Transgas šekem na 10 000 Kč. Redakce si za výhru pořídila digitální fotoaparát pro fotodokumentaci a propagační trička s logem Devítky.

    Abychom poznali i jiné školní časopisy a jejich redakce, pořádáme pravidelně Setkání redaktorů školních časopisů.

Novinky v 2015/16

    V tomto šk. roce bude vycházet již 19. ročník časopisu a my bychom jej rádi modernizovali. Jsme si plně vědomi toho, že ten, kdo v dnešní době není "na síti", jakoby nebyl. Proto jsme se rozhodli časopis převést do internetové podoby a zpřístupnit jej mnohem širší skupině čtenářů.

    Berte prosím prosím letošní ročník jako "pilotní". Budeme se učit pracovat s novým médiem, abychom v příštím jubilejním 20. ročníku byli dokonalí.

Možná nevíte, že se nejedná o první pokus publikovat Devítku na internetu. Podívejte se, jak vypadal časopis v roce 2006. (zde)

Kontakt

Časopis DEVÍTKA d.hodanova@adamov.cz